Palubky

Naše firma nabízí obkladové a podlahové palubky v širokém sortimentu za příznivé ceny.

Palubky jsou dřevěné profilované lamely, které se používají k obkladům interierových a

exterierových stěn a stropů, štítů a podhledů.

Používají se i jako obklad do koupelen, saun, a dalších prostorů .

Obkladové palubky jsou vysušený (12% vlhkost), zhoblovaný a zbroušený materiál, opatřený perem a                          a drážkou.

Palubky podlahové.

Podlahové palubky jsou vysušený ( 10% vlhkost ), zhoblovaný a zbroušený materiál,

opatřený pérem a drážkou.

Montáž a pokládka dřevěných palubek by neměla být podceňována. Dřevo je hydroskopický

materiál, který podléhá vlivům vody a vlhkosti – bobtnání, sesychání a proto je důležité, aby

obkladové i podlahové palubky byly montovány odborníky.

Kvalita palubek.

Třída A 

nejsou povoleny díry po sucích a shnilé suky. Palubky nesmí být napadeny houbami a plísní.

Nesmí být poškozeny hmyzem a palubka nesmí nést stopy po prokladech.

Třída B

na rozdíl od třídy A mohou obsahovat ojediněle vypadavé suky, díry po sucích a shnilé suky

do 15mm, zátky po sucích, hranové suky bez omezení, smolníky 2x35mm. Na rubové straně

mohou být zabarveny neomezeně.

Třída C

palubky třídy C nesplňjí požadavky třídy B. Tyto musí splňovat konečný účel použití.

Třída AB

Obkladové palubky třídy AB patří do třídy, jež je definována jako třída, která obsahuje

nejméně 40% dílců třídy A a 60% dílců třídy B.

Ceny jsou uvedeny v ceníku na úvodní straně – aktuální ceník